оптимальный

IntwayBlog: почему Word Press?

Spread the love

Думаю, что Вы согласитесь, что одним из самых популярных сервисов среди партнёров Интвей стали блоги. Причин тому можно найти много. Приведём лишь несколько:

  • интвейблог – это чуть ли ни единственный продукт Интвей, который работает сравнительно нормально и постоянно обновляется;

  • блог – это именно тот веб-инструмент, который отлично подходит для МЛМ;

  • работать с этим блогом  легко и интересно;

Известно, что платформой для создания Intway Blog стал движок Word Press. Он и в самом деле имеет ряд преимуществ перед другими CMS-движками. Говорю по личному опыту: мы, сразу после отказа от интвейбилдера, перешли на Joomla!, пробовали и Drupal, но теперь опять возвратились к Word Press. Сегодня я бы отметил для себя такие преимущества: Читать далее

Оптимизация-2

Spread the love

Статья была опубликована VI Всеукраинской научно-практической конференции “Теорiя та методика навчання фундаментальних дисциплiн у вищiй школi

ОПТИМІЗАЦІя міжпредметних зв’язків математика-фізика

В. В. Волчанський

Кіровоград, Державна льотна академія України

*****@intway.com

Вступ. Входження України до Європейського освітнього простору обумовлює стійку увагу дослідників до підвищення ефективності системи професійної підготовки фахівців з вищою освітою. З іншого боку, цільові моделі підготовки бакалаврів за всіма спеціальностями уніфікуються, що поглиблює розкол між фундаментальною (наприклад, фізика, математика) та спеціальною підготовкою (аеродинаміка, термодинаміка, радіоелектроніка та ін.). Приєднання до Болонського процесу передбачає скорочення часу, який відводиться на загальну теоретичну підготовку фахівців з одночасним підвищенням вимог до її якості, тобто приводить до класичного формулювання задачі оптимізації у математиці.

Не зважаючи на солідний вік постановки задачі оптимізації у дидактиці, виконаної Ю. К. Бабанським, строга математична її постановка відсутня. З огляду на широке застосування методів логістики та дослідження операцій в економіці та соціальних науках [1], причину затримки слід шукати у дидактиці. Читать далее

Обсуждения:

Старый блог