Научные интересы

Невозможно угадать

downloadНезависимое внешнее тестирование в Украине безусловно принесло свои положительные результаты. Это мы, преподаватели, могли видеть уже сразу. В годы тестирования, как никогда ранее, будущие абитуриенты интересовались именно математикой (видимо ранее они больше занимались вопросами – кому дать взятку для поступления). Также общий уровень подготовки абитуриентов несколько вырос.

Вместе с тем, система имеет и недостатки. Один из самых упоминаемых самими учениками – лёгкая возможность “угадать” тесты без знания материала. При этом ученик проставляет ответы теста, опираясь больше на интуицию, чем на знание. Читать далее

Оптимизация-2

Статья была опубликована VI Всеукраинской научно-практической конференции “Теорiя та методика навчання фундаментальних дисциплiн у вищiй школi

ОПТИМІЗАЦІя міжпредметних зв’язків математика-фізика

В. В. Волчанський

Кіровоград, Державна льотна академія України

*****@intway.com

Вступ. Входження України до Європейського освітнього простору обумовлює стійку увагу дослідників до підвищення ефективності системи професійної підготовки фахівців з вищою освітою. З іншого боку, цільові моделі підготовки бакалаврів за всіма спеціальностями уніфікуються, що поглиблює розкол між фундаментальною (наприклад, фізика, математика) та спеціальною підготовкою (аеродинаміка, термодинаміка, радіоелектроніка та ін.). Приєднання до Болонського процесу передбачає скорочення часу, який відводиться на загальну теоретичну підготовку фахівців з одночасним підвищенням вимог до її якості, тобто приводить до класичного формулювання задачі оптимізації у математиці.

Не зважаючи на солідний вік постановки задачі оптимізації у дидактиці, виконаної Ю. К. Бабанським, строга математична її постановка відсутня. З огляду на широке застосування методів логістики та дослідження операцій в економіці та соціальних науках [1], причину затримки слід шукати у дидактиці. Читать далее

Обсуждения:

Старый блог

Рассылка